Pozivamo Vas na proslavu Dana nositelja ratnih odličja HVO HB, koja će se održati dana 02. rujna 2017. godina sa početkom u 10:30 sati u Širokom Brijegu.